Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa Europejski Fundusz Społeczny, Program Kapitał Ludzki
o Projekcie | Materiały | Ogłoszenia | Artykuły | Rezultatyo Projekcie
2009/07/20 18:20:33 | liczba czytań: 21963
Cel projektu
Zespół Redakcyjny

Projekt „Dajmy szansę na starcie” skierowany jest do młodych mieszkańców gmin wiejskich poszukujących pracy. Młodzież z małych miejscowości ma utrudnione rozpoczęcie kariery zawodowej. Bezrobocie wśród absolwentów szkół i placówek oświatowych jest zdecydowanie wyższe niż wśród pozostałej młodzieży. Utrudnione wejście na rynek pracy osób z małych miejscowości wynika zarówno z gorszego wykształcenia, ograniczonego dostępu do technologii informatycznych jak i z zaniedbań wychowawczych wpływających na obniżenie umiejętności interpersonalnych. Młodzież poszukująca pracy zazwyczaj nie posiada podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy. Wyposażenie ich w niezbędną wiedzę na temat rynku pracy i odpowiednie umiejętności społeczne spowoduje, że łatwiej im będzie zdobyć pracę i zwiększy ich szanse na efektywne funkcjonowanie w życiu zawodowym.

Głównym celem projektu „Dajmy szansę na starcie” jest wszechstronne przygotowanie do wejścia na rynek pracy młodzieży i osób poszukujących pracy. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące cele szczegółowe:

  1. Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy mieszkańców gmin wiejskich
  2. Nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę, autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz określania własnych predyspozycji zawodowych
  3. Nauczenie wykorzystania informacji zawartych w Internecie przy wchodzeniu na rynek pracy (w szczególności nacisk kładziony będzie na zdobycie umiejętności korzystania z internetowych portali pośrednictwa pracy, interaktywnych planerów kariery zawodowej oraz zbierania informacji o pracodawcach w regionie).


Realizacja wyżej wymienionych celów szczegółowych spowoduje powstanie efektu synergii, co w efekcie zagwarantuje osiągnięcie celu głównego, czyli wszechstronnego przygotowania do wejścia na rynek pracy mieszkańcom wsi powiatu garwolińskiego.

Cele projektu są w pełni zgodne z celem działania 6.3 PO KL, które zakłada „wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Zarówno formy wsparcia jak i grupa odbiorców projektu zostały określone ściśle w oparciu o Szczegółowy Opis Priorytetu VI, Plan Działania oraz dokumentację konkursową, co szczegółowo wykazano w punktach 3.2 i 3.3 niniejszego wniosku.

Projekt „Dajmy szansę na starcie” stanowi innowacyjną formę edukacji nieformalnej, skierowanej do mieszkańców gmin wiejskich. Wpisuje się w ten sposób w obydwa szczegółowe kryteria strategiczne wskazane w Dokumentacji Konkursowej PO KL.‹ Poprzedni  |  Następny ›
Wyślij komentarz ›
Cel projektu
2009/07/20 18:20:33
---------------------------------------------
Grupy docelowe
2009/07/20 17:23:40
---------------------------------------------
Działania
2009/07/20 16:33:53
---------------------------------------------
Spodziewane rezultaty
2009/07/20 15:37:10
---------------------------------------------
Potencjał projektodawcy
2009/07/20 14:40:56
---------------------------------------------
Dajmy Szansę Na Starcie
2009/07/20 18:20:33 | liczba czytań: 21964
Cel projektu

Projekt „Dajmy szansę na starcie” skierowany jest do młodych mieszkańców gmin wiejskich poszukujących pracy. Młodzież z małych miejscowości ma utrudnione rozpoczęcie kariery zawodowej. Bezrobocie wśród absolwentów szkół i placówek oświatowych jest zdecydowanie wyższe niż wśród pozostałej młodzieży. Utrudnione wejście na rynek pracy osób z małych miejscowości wynika zarówno z gorszego wykształcenia, ograniczonego dostępu do technologii informatycznych jak i z zaniedbań ...

Więcej ›
2009/07/20 18:14:07 | liczba czytań: 5541
Zaproszenie na szkolenie
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa” rozpoczyna realizację projektu „Dajmy szansę na starcie”. Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy, podczas którego uczestnicy zapoznają się z obsługą podstawowych aplikacji biurowych niezbędnych w pracy: Microsoft Word, Microsoft Excel. Uczestnicy dowiedzą się także jak posługiwać się pocztą elektroniczną i Internetem w poszukiwaniu pracy.

Elementem szkolenia będą również warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przygotowywania CV i listu motywacyjnego, autoprezentacji podczas rozmowy o pracę oraz określania własnych predyspozycji zawodowych.

Zapraszamy na szkolenie osoby bezrobotne i wchodzące ...
Więcej ›
Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa LEADER+ Centrum Informacji Lokalnej 1% Organizacja Pożytku Publicznego
Licznik odwiedzin strony: 4822 odsłon Copyright © 2009 Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa
Wszelkie prawa zastrzeżone